Contabilité

competënzes

Contabilité, bilanz, cunt consuntîf, statistiches

Cuta de bol virtuala

Cun provedimënt dl'Agenzia dles Entrades da Balsan di 27.06.2011 vëgn le comun autorisé da paié la cuta de bol tla forma virtuala sön desvalis documënc y domandes. Les somes a debit mëss gnì paiades ite söl cunt corënt de tesoreria pro la Cassa Raiffeisen Val Badia (IBAN IT 65 M 08010 59130 000303021203), cun l'indicaziun avisa dla gauja dl versamënt: "CUTA DE BOL por ... (sort de domanda, at, etz.)".

Faturaziun eletronica

Dal 31.03.2015 inant po gnides menades les fatures ales publiches aministraziuns ma tl format eletronich.

Codesc univoch ofize dl comune di La Valle: UFH1OH

Comunicaziun codesc univoch ofize

Link "Indice delle pubbliche amministrazioni"

Link "Fatturazione verso le pubbliche amministrazioni"


sort d'organisaziun

setur d'aministraziun

Secreter/ia de comun

setur aministratif

planimetria

local: Ciasa de comun, 1. alzada

Responsabile

posc

Comun da La Val

STRADA SAN SENESE 1, 39030 LA VAL

contat

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 23/10/2023, 15:39