Documënc

I documënc metüs jö dal Comun, sciöche regolamënc, proiec, avisc, concursc y formulars.

ciaredi ales iscriziuns

Agricoltöra

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Agricoltöra

Ambiënt

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Ambiënt

Aria

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Aria

Assistënza ai invalig

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Assistënza ai invalig

Assistënza soziala

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Assistënza soziala

Assoziaziuns

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Assoziaziuns

Azes al’informaziun

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Azes al’informaziun

Bilanz

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Bilanz

Bosc

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Bosc

Comerz al detai

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Comerz al detai

Comerz alingrossa

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Comerz alingrossa

Comerz ambulant

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Comerz ambulant

Comunicaziun istituzionala

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Comunicaziun istituzionala

Comunicaziun politica

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Comunicaziun politica

Concursc

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Concursc

Covid-19

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Covid-19

Cultura

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Cultura

Cuta sön i sorvisc

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Cuta sön i sorvisc

Cutes

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Cutes

Dites/aziëndes

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Dites/aziëndes

Economia

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Economia

Ega

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Ega

Energies renovables

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Energies renovables

Ester

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Ester

Familia

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Familia

Formaziun profescionala

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Formaziun profescionala

Gestiun refodam/ciomënt

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Gestiun refodam/ciomënt

Iadi

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Iadi

Igiena publica

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Igiena publica

Imigraziun

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Imigraziun

Incuinamënt

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Incuinamënt

Integraziun soziala

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Integraziun soziala

Isolamënt termich

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Isolamënt termich

Istruziun

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Istruziun

Iustizia

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Iustizia

Jomelinaji

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Jomelinaji

Jonëza

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Jonëza

Laur

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Laur

Lites

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Lites

Marcé

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Marcé

Matrimone

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Matrimone

Mituns

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Mituns

Mobilité sostenibla

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Mobilité sostenibla

Mort

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Mort

Mosöres cuntra l’emergënza

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Mosöres cuntra l’emergënza

Nasciüda

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Nasciüda

Partezipaziun di zitadins

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Partezipaziun di zitadins

Patrimone cultural

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Patrimone cultural

Pëscia

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Pëscia

Plann de svilup

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Plann de svilup

Plann nazional de recostruziun (PNRR)

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Plann nazional de recostruziun (PNRR)

Plaza da parché

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Plaza da parché

Politica comerziala

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Politica comerziala

Polizia

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Polizia

Produc alimentars

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Produc alimentars

Program de Svilup Cumenel

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Program de Svilup Cumenel

Proteziun zivila

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Proteziun zivila

Raiuns da jí a pe

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Raiuns da jí a pe

Residënza

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Residënza

Sistem iuridich

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Sistem iuridich

Sovenziuns

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Sovenziuns

Sozial

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Sozial

Spersa/zona vërda

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Spersa/zona vërda

Sport

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Sport

Svilup sostenibl

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Svilup sostenibl

Tëmp lëde

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Tëmp lëde

Tier da ciasa

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Tier da ciasa

Trasparënza aministrativa

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Trasparënza aministrativa

Trasport publich

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Trasport publich

Tru dla roda

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Tru dla roda

Turism

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Turism

Urbanisaziun

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Urbanisaziun

Urbanistica

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Urbanistica

Viabilité

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema Viabilité

ZTL

Sorvisc de comun, documënc, ofizi, notizies y manifestaziuns sön le tema ZTL

ciaredi ales iscriziuns

Acordanza anter ënc

Documënc, che pormët la colaboraziun inanter i ënc, sciöche convenziuns, acordanzes

At normatif

Documënc normatifs, sciöche p.ej. leges, decrec, regolamënt y i.i.

Documënt (tecnich) de suport

Documënc, sciöche p.ej. presentaziuns, relaziuns tecniches, diretives, publicaziuns generales

Documënt ativités politiches

Documënc, sciöche p.ej. ordins dl de,  interogaziuns, domandes y.i.i.

Documënt de programaziun y relaziun

Documënc, sciöche le bilanz, le program di laurs publics y i.i.i

Documënt sura le funzionamënt intern

Documënc, en referimënt al funzionamënt intern dl ënt, sciöche p.ej. l’ordin di ofizi, comunicaziuns...

Domanda

Domandes scrites, che vëgn fates da porsones privates ales aministraziuns publiches

Formulars

Formulars di ofizi dles aministraziuns publiches. Informaziuns sura le tratamënt di dac personai