Ofizi demografics

competënzes

Stat zivil, anagrafich, lital, militar

Dichiaraziuns anagrafiches pò gnì trasmetüdes ales misciuns dades dant sot al titul "Contat".

Dërc de secretariat  sorvisc demografics

Cun delibera nr. 74 di 05.05.2020 él gnü redeterminé i dërc de secretariat por i sorvisc demografics.

Ciara tabela Diritti_di_segreteria_-_Allegato_delibera_74_del_05.05.2020.pdf desćiarié (0.04 MB)


sort d'organisaziun

setur d'aministraziun

Secreter/ia de comun

setur aministratif

planimetria

local: Ciasa de comun, 1. alzada

colaboradus

posc

Comun da La Val

STRADA SAN SENESE 1, 39030 LA VAL

contat

d'atres informaziuns

atualisé l'ultim iade: 02/05/2024, 11:15

ciaredi ales iscriziuns

Avisc

Indiziuns, anunzies de concursc y d’atres informaziuns por i zitadins

Comunicac stampa

Comunicaziuns ofiziales dl Ombolt, di organs politics y di ofizi de comun.

Notizies

Informaziuns atuales sura manifestaziuns y la vita culturala tl comun.